Το σημαντικό έργο της Δημοτικής Αρχής.  Με πείσμα και συνέπεια υλοποιούμε το όραμά μας.

Το σημαντικό έργο της Δημοτικής Αρχής. Με πείσμα και συνέπεια υλοποιούμε το όραμά μας.

Μπορείτε να ξεφυλλίσετε το φυλλάδιο του συνδυασμού παρακάτω, ή εναλλακτικά να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το Έργο που υλοποίησε η παρούσα Δημοτική Αρχή κατά την περίοδο 2011-2019, στους τομείς Ύδρευσης, Οδοποιίας, Αναπλάσεων και Κτιριακών Έργων ΔΕ Ανατολικής Μάνης, Γυθείου, Οιτύλου, Σμύνους καθώς και τα Έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παράλληλα μπορείτε να ενημερωθείτε για πρόγραμμά μας σχετικά με τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

καθώς επίσης να ενημερωθείτε για Σημαντικά Έργα Υποδομών Στρατηγικής Σημασίας που υλοποιούνται την επόμενη τετραετία:

α) Τα έργα του προγράμματος Ολοκληρωμένων Χωρικών επενδύσεων που σας τα εκθέτουμε όπως έχουν εγκριθεί και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

β) Τα έργα του προγράμματος “Φιλόδημος” που σας τα εκθέτουμε επίσης ενιαία όπως έχουν εγκριθεί και χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

γ) Τα έργα υποδομών που αφορούν τον υπόλοιπο σχεδιασμό μας για την περίοδο 2019 – 2023 ΔΕ Ανατολικής Μάνης, Γυθείου, Οιτύλου, Σμύνους και χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους του Δήμου.

Πέραν αυτών, θα συνεχίζεται κανονικά η συντήρηση όλου του οδικού δικτύου και η φροντίδα για τα δημοτικά κτίρια και τις δημοτικές εγκαταστάσεις.


Ξεφυλλίστε το φυλλάδιο του συνδυασμού: