Το Πρόγραμμα Φιλόδημος χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων  Επενδύσεων για την ενίσχυση των Δήμων. Στοχεύει στην τοπική ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος. Βασικό κριτήριο για την έγκριση της κάθε πρότασης αποτελεί η αρτιότητα και η πληρότητα του φακέλου υποβολής. Στο πρόγραμμα αυτό ο Δήμος υπέβαλλε πέντε προτάσεις και εγκρίθηκαν και οι πέντε, αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών του.

Φιλόδημος I

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΠΟΛΕΩΣ ΓΥΘΕΙΟΥ

Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και αντλιοστασίων στον οικισμό Μαυροβουνίου, το οποίο θα συνδεθεί σε υπάρχουσα αναμονή του κατασκευασμένου δικτύου ακαθάρτων της Πόλεως Γυθείου, προϋπολογισμού 2.919.882,73 ευρώ (η κατασκευή του θα ξεκινήσει εντός του 2019).

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση δύο αγωγών μεταφοράς νερού ύδρευσης. Από τη θέση «Γεωργακαράκος» έως τη θέση «Γκαράζ» και από την περιοχή του Σταυρού έως την υφιστάμενη δεξαμενή του Οιτύλου στον ομώνυμο οικισμό, προϋπολογισμού 976.000,00 ευρώ (δημοπρατείται 14 Μαΐου).

Φιλόδημος IΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού έργων, δηλαδή ενός φορτηγού, ενός πολυμηχανήματος φορτωτή εκσκαφέα και ενός ανυψωτικού μηχανήματος, προϋπολογισμού 290.000,00 ευρώ (δημοπρατείται εντός Μαΐου).

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Δημιουργούνται πιστοποιημένες παιδικές χαρές στη βάση των νέων και σύγχρονων κανονισμών ασφαλείας οι οποίοι αυστηροποιούν τις προδιαγραφές για την προστασία των παιδιών, προϋπολογισμού 213.000,00 ευρώ (έχει δημοπρατηθεί).

ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε δύο (2) σημεία του Δήμου Ανατολικής Μάνης στους αύλειους χώρους Γυμνάσιου Γυθείου και Γυμνάσιου Λυκείου Αρεόπολης, προϋπολογισμού 56.800,00 ευρώ (έχει δημοπρατηθεί).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Προβλέπεται η κατασκευή κερκίδας στο νέο στάδιο Γυθείου καθώς και ο ηλεκτροφωτισμός του αγωνιστικού χώρου, προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ (υπό υποβολή).