Πολιτική λειτουργία του Δήμου

Όπως μονότονα λέμε από το 2010 συνεχίζουμε να απαιτούμε από την Κεντρική εξουσία να παραχωρήσει ουσιαστικές αρμοδιότητες και εξουσίες στους Δήμους, διότι έχουν αποδείξει περίτρανα εν μέσω κρίσης, ότι τα καταφέρνουν καλύτερα από το «κράτος των Αθηνών».
Η κεντρική εξουσία ή δε μπορεί ή δε θέλει ή δεν καταλαβαίνει τις αλλαγές που απαιτούνται για να αποκτήσει η αυτοδιοίκηση ουσιαστική αυτονομία. Η όποια διόρθωση επιχειρείται κατά καιρούς, είναι ασήμαντη σε σχέση με τις ανάγκες. Αλλά και ο συνδικαλισμός της Αυτοδιοίκησης, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) δεν επιτελεί το ρόλο της, δεν προωθεί τις απαιτούμενες αλλαγές με αποτέλεσμα η στασιμότητα να παραμένει. Εμείς θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε το Δήμο μας συνολικά προκειμένου να υπάρχει μία ισόρροπη ανάπτυξη σε όλους τους τόπους κατοικίας των Δημοτών μας.
Οι πολίτες ενημερώνονται έγκυρα για τις αποφάσεις, τις δράσεις και τις κατευθύνσεις του Δήμου μέσα από την ιστοσελίδα http://www.anatolikimani.gov.gr που δημιουργήσαμε για το σκοπό αυτό. Οι αιρετοί εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών επιβάλλεται να αποφασίζουν και όχι να γνωμοδοτούν.

Οργανωτική λειτουργία

Το μόνιμο προσωπικό (επιστημονικό, τεχνικό, διοικητικό, εργατικό) του Δήμου Ανατολικής Μάνης, κατάλληλα διαρθρωμένο, έχει πλήρη υπηρεσιακή αυτονομία.
Φροντίζει για την εξυπηρέτηση του πολίτη, τη μελέτη και την επίβλεψη της εκτέλεσης των αναπτυξιακών έργων, τη δημιουργία νέων μελετών και για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την ευρύτερη προώθηση των συμφερόντων της περιοχής μας.
Οι Δημοτικές Υπηρεσίες έχουν πιστοποιηθεί και διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια. Διαθέτουν δηλαδή τις ικανότητες που απαιτούνται από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες, προκειμένου να διαχειριστούν προγράμματα είτε εθνικά είτε κοινοτικά.
Αλλάζοντας τις εσωτερικές διαδικασίες στο μηχανισμό του Δήμου, αυξήσαμε το επίπεδο της ποιοτικής εξυπηρέτησης του πολίτη, που είναι και η κύρια αποστολή του Δήμου.
Στα 8,5 χρόνια το προσωπικό μειώθηκε σε τέτοιο βαθμό, που εάν μία μερίδα στελεχών δεν υπερέβαλλε εαυτόν σε προσφορά ο Δήμος θα υπολειτουργούσε. Την προσφορά τους αυτή οφείλουμε όλοι να τους την αναγνωρίσουμε.

 

Εξυπηρετούμε την καθημερινότητα του πολίτη αποτελεσματικά
και έτσι προτιθέμεθα να συνεχίσουμε

Οικονομική λειτουργία

Ο Δήμος διαθέτει οργανωμένη οικονομική υπηρεσία, πλήρως στελεχωμένη, διαθέτοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εύρυθμη λειτουργία του. Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης έχει ως έσοδα τα μειωμένα κατά 50% και πλέον τακτικά έσοδα των παλαιών Δήμων που τον συγκρότησαν. Ο ισολογισμός του Δήμου και οι οικονομικές διαδικασίες που τηρούνται, πέραν του ελέγχου από την Πολιτεία, ελέγχονται κάθε χρόνο και από ορκωτούς λογιστές.

Τα πορίσματα των σχετικών ελέγχων των ορκωτών λογιστών, για όσους γνωρίζουν να τα διαβάζουν, συνιστούν έπαινο για την οικονομική διαχείριση του Δήμου. Δεν υπάρχει επίσης καμία καθυστέρηση στους ελέγχους.