Η διεκδίκηση και η παραχώρηση στο Δήμο του Λιμενικού Ταμείου Γυθείου έγινε για να υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο αποφάσεων για την ανάπτυξη της περιοχής μας.
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχει πάρει όλες τις αποφάσεις που αποσκοπούν στο να καταστήσουν το Λιμάνι λειτουργικό και πόλο έλξης της Μεσογειακής
κρουαζιέρας. Ειδικότερα
α) έκπονήθηκε και εγκρίθηκε η μελέτη ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης,
β) ολοκληρώθηκε η βυθομέτρηση του Λιμανιού και του πέριξ αυτού θαλάσσιου χώρου,
γ) έχει υποβληθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),
δ) κατατέθηκε προς έγκριση το Master Plan του λιμένα καθώς επίσης και το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και έχουν ληφθεί οι απαραίτητες αποφάσεις για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμισή του.
Η πύλη από τη θάλασσα στην περιοχή μας, που αποτελεί το Λιμάνι του Γυθείου, λειτουργώντας απρόσκοπτα αναμένεται να αυξήσει κατακόρυφα την επισκεψιμότητα σε όλη τη Λακωνία και να αυξήσει την εξωστρέφεια που όλοι επιδιώκουμε.
Παρόλα τα εμπόδια που έχουν χρησιμοποιήσει οι «γνωστοί – άγνωστοι» συμπατριώτες μας για να ακυρώσουν το εγχείρημά μας, είναι θέμα χρόνου πλέον η πλήρης αδειοδότηση του Λιμένα Γυθείου και η ανάπλασης της Χερσαίας Ζώνης από την είσοδο-έξοδο του Λιμένα έως τη σύνδεση με το δρόμο που οδηγεί στο νησάκι Κρανάη.

Σχεδιάζουμε αναβαθμίζοντας την ακτοπλοϊκή κίνηση