Αγγελόπουλος Μαυροειδής (Μάκης)

Αγγελόπουλος Μαυροειδής (Μάκης)

του Κωνσταντίνου

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Πουλικάκος Λεωνίδας

Πουλικάκος Λεωνίδας

του Πέτρου
Πατρικάκος Παναγιώτης

Πατρικάκος Παναγιώτης

του Αριστοτέλη
Χριστοδουλάκος Απόστολος

Χριστοδουλάκος Απόστολος

του Γεωργίου
Γιαννουράκου – Δουκάκου Ιφινόη

Γιαννουράκου – Δουκάκου Ιφινόη

του Παναγιώτη