Ανδρεάκου Σταυρούλα (Λία)

Ανδρεάκου Σταυρούλα (Λία)

του Μιχαήλ

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Ψωΐνος Γεώργιος

Ψωΐνος Γεώργιος

του Θεοδώρου
Κοντάκος Σαμπάτης

Κοντάκος Σαμπάτης

του Κωνσταντίνου
Παπαδάκη Κυριακή – Γαλήνη

Παπαδάκη Κυριακή – Γαλήνη

του Νικολάου
Στρατάκου Θεοδώρα

Στρατάκου Θεοδώρα

του Παναγή