Αθανασάκου Σταυρούλα

Αθανασάκου Σταυρούλα

του Παναγιώτη

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Ζυγούρη Φωτεινή – Μαρία

Ζυγούρη Φωτεινή – Μαρία

του Βασιλείου
Κουμεντάκος Αντώνιος

Κουμεντάκος Αντώνιος

του Αριστείδη
Σωτηράκος Δημήτριος

Σωτηράκος Δημήτριος

του Χαραλάμπους
Καλαποθαράκος Πέτρος

Καλαποθαράκος Πέτρος

του Μιχαήλ