Γιαννουράκου – Δουκάκου Ιφινόη

Γιαννουράκου – Δουκάκου Ιφινόη

του Παναγιώτη

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Ροζάκης Δημήτριος

Ροζάκης Δημήτριος

του Παναγιώτη
Τζανετάκος Χαρίλαος

Τζανετάκος Χαρίλαος

του Γεωργίου
Πουλικάκος Λεωνίδας

Πουλικάκος Λεωνίδας

του Πέτρου
Λιβεράκος Κυριάκος

Λιβεράκος Κυριάκος

του Χρήστου