Καπασούρης-Σεψάκος Γεώργιος

Καπασούρης-Σεψάκος Γεώργιος

του Παναγιώτη

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Τερνιώτη-Πολυμενάκου Μαρία

Τερνιώτη-Πολυμενάκου Μαρία

του Ιωάννη
Κουμουνδούρος Ηλίας

Κουμουνδούρος Ηλίας

του Παναγιώτη
Χριστοδουλάκος Απόστολος

Χριστοδουλάκος Απόστολος

του Γεωργίου
Πουλικάκος Λεωνίδας

Πουλικάκος Λεωνίδας

του Πέτρου