Κοιλάκος Θεόδωρος

Κοιλάκος Θεόδωρος

του Γερασίμου

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Κληροδέτης Ιωάννης

Κληροδέτης Ιωάννης

του Γερασίμου
Μονεμβασίτου Μαρίκα

Μονεμβασίτου Μαρίκα

του Στυλιανού
Κουλουβάκος Νίκωνας

Κουλουβάκος Νίκωνας

του Βασιλείου
Ράπτη-Πιτσίνιαγκα Ευφροσύνη (Έφη)

Ράπτη-Πιτσίνιαγκα Ευφροσύνη (Έφη)

του Χρήστου