Κοκοράκης Παναγιώτης

Κοκοράκης Παναγιώτης

του Κυριακούλη

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Εξαρχάκος Γεώργιος

Εξαρχάκος Γεώργιος

του Λαζάρου
Κουμεντάκος Αντώνιος

Κουμεντάκος Αντώνιος

του Αριστείδη
Ζυγούρη Φωτεινή – Μαρία

Ζυγούρη Φωτεινή – Μαρία

του Βασιλείου
Μαυροειδόγγονα Ιωάννα

Μαυροειδόγγονα Ιωάννα

του Πιέρου