Κοντάκος Σαμπάτης

Κοντάκος Σαμπάτης

του Κωνσταντίνου

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Ψωΐνος Γεώργιος

Ψωΐνος Γεώργιος

του Θεοδώρου
Ανδρεάκου Σταυρούλα (Λία)

Ανδρεάκου Σταυρούλα (Λία)

του Μιχαήλ
Ξιφαράς Λεωνίδας

Ξιφαράς Λεωνίδας

του Δημητρίου
Παπαδάκη Κυριακή – Γαλήνη

Παπαδάκη Κυριακή – Γαλήνη

του Νικολάου