Κοντάκος Βασίλειος

Κοντάκος Βασίλειος

του Σταύρου

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Τσιριβάκος Κωνσταντίνος

Τσιριβάκος Κωνσταντίνος

του Πέτρου
Κουμουνδούρος Ηλίας

Κουμουνδούρος Ηλίας

του Παναγιώτη
Ρουμπάκου Ζωή συζ. Δημητρίου

Ρουμπάκου Ζωή συζ. Δημητρίου

το γένος Βασ. Γραφάκου
Λυροφώνη Γεωργία

Λυροφώνη Γεωργία

του Αναστασίου