Κουλουβάκος Νίκωνας

Κουλουβάκος Νίκωνας

του Βασιλείου

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Μονεμβασίτου Μαρίκα

Μονεμβασίτου Μαρίκα

του Στυλιανού
Κληροδέτης Ιωάννης

Κληροδέτης Ιωάννης

του Γερασίμου
Τσαπάρας Νικόλαος

Τσαπάρας Νικόλαος

του Ισιδώρου
Σαραντάκου Ελένη

Σαραντάκου Ελένη

του Σταύρου