Κουμεντάκος Αντώνιος

Κουμεντάκος Αντώνιος

του Αριστείδη

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Εξαρχάκος Γεώργιος

Εξαρχάκος Γεώργιος

του Λαζάρου
Αθανασάκου Σταυρούλα

Αθανασάκου Σταυρούλα

του Παναγιώτη
Κοκοράκης Παναγιώτης

Κοκοράκης Παναγιώτης

του Κυριακούλη
Μαυροειδόγγονα Ιωάννα

Μαυροειδόγγονα Ιωάννα

του Πιέρου