Λαμπρινάκου-Σαξιώνη Ειρήνη

Λαμπρινάκου-Σαξιώνη Ειρήνη

του Κυριακούλη

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Πουλικάκος Λεωνίδας

Πουλικάκος Λεωνίδας

του Πέτρου
Πατρικάκος Παναγιώτης

Πατρικάκος Παναγιώτης

του Αριστοτέλη
Τερνιώτη-Πολυμενάκου Μαρία

Τερνιώτη-Πολυμενάκου Μαρία

του Ιωάννη
Πλαγιαννάκου Μαγδαληνή

Πλαγιαννάκου Μαγδαληνή

του Βασιλείου