Λυροφώνη Γεωργία

Λυροφώνη Γεωργία

του Αναστασίου

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Αγγελόπουλος Μαυροειδής (Μάκης)

Αγγελόπουλος Μαυροειδής (Μάκης)

του Κωνσταντίνου
Πατρικάκος Παναγιώτης

Πατρικάκος Παναγιώτης

του Αριστοτέλη
Γιαννουράκου – Δουκάκου Ιφινόη

Γιαννουράκου – Δουκάκου Ιφινόη

του Παναγιώτη
Ροζάκης Δημήτριος

Ροζάκης Δημήτριος

του Παναγιώτη