Μανιατάκος Παναγιώτης

Μανιατάκος Παναγιώτης

του Δημητρίου

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Κληροδέτης Ιωάννης

Κληροδέτης Ιωάννης

του Γερασίμου
Κοιλάκος Θεόδωρος

Κοιλάκος Θεόδωρος

του Γερασίμου
Μονεμβασίτου Μαρίκα

Μονεμβασίτου Μαρίκα

του Στυλιανού
Ράπτη-Πιτσίνιαγκα Ευφροσύνη (Έφη)

Ράπτη-Πιτσίνιαγκα Ευφροσύνη (Έφη)

του Χρήστου