Μόφορης Ιωάννης

Μόφορης Ιωάννης

του Βασιλείου

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Σουκαράς Ανανίας

Σουκαράς Ανανίας

του Σωτηρίου
Παντελεάκου Ζαχαρούλα

Παντελεάκου Ζαχαρούλα

του Πουλίκου
Τσιριγώτης Παναγιώτης

Τσιριγώτης Παναγιώτης

του Φώτη