Παντελεάκου Ζαχαρούλα

Παντελεάκου Ζαχαρούλα

του Πουλίκου

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Μόφορης Ιωάννης

Μόφορης Ιωάννης

του Βασιλείου
Τσιριγώτης Παναγιώτης

Τσιριγώτης Παναγιώτης

του Φώτη
Σουκαράς Ανανίας

Σουκαράς Ανανίας

του Σωτηρίου