Παπαδάκη Κυριακή – Γαλήνη

Παπαδάκη Κυριακή – Γαλήνη

του Νικολάου

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Ανδρεάκου Σταυρούλα (Λία)

Ανδρεάκου Σταυρούλα (Λία)

του Μιχαήλ
Στρατάκου Θεοδώρα

Στρατάκου Θεοδώρα

του Παναγή
Ψωΐνος Γεώργιος

Ψωΐνος Γεώργιος

του Θεοδώρου
Ξιφαράς Λεωνίδας

Ξιφαράς Λεωνίδας

του Δημητρίου