Πατρικάκος Παναγιώτης

Πατρικάκος Παναγιώτης

του Αριστοτέλη

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Λυροφώνη Γεωργία

Λυροφώνη Γεωργία

του Αναστασίου
Χριστοδουλάκος Απόστολος

Χριστοδουλάκος Απόστολος

του Γεωργίου
Ροζάκης Δημήτριος

Ροζάκης Δημήτριος

του Παναγιώτη
Γιαννουράκου – Δουκάκου Ιφινόη

Γιαννουράκου – Δουκάκου Ιφινόη

του Παναγιώτη