Πλαγιαννάκου Μαγδαληνή

Πλαγιαννάκου Μαγδαληνή

του Βασιλείου

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Λαμπρινάκου-Σαξιώνη Ειρήνη

Λαμπρινάκου-Σαξιώνη Ειρήνη

του Κυριακούλη
Δρακουλάκου Ελένη

Δρακουλάκου Ελένη

του Κωνσταντίνου
Πουλικόγιαννη Δήμητρα

Πουλικόγιαννη Δήμητρα

του Παναγιώτη
Τερνιώτη-Πολυμενάκου Μαρία

Τερνιώτη-Πολυμενάκου Μαρία

του Ιωάννη