Ριφουνάς Δημήτριος

Ριφουνάς Δημήτριος

του Παναγιώτη

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Εξαρχάκος Γεώργιος

Εξαρχάκος Γεώργιος

του Λαζάρου
Κουμεντάκος Αντώνιος

Κουμεντάκος Αντώνιος

του Αριστείδη
Αθανασάκου Σταυρούλα

Αθανασάκου Σταυρούλα

του Παναγιώτη
Μαυροειδόγγονα Ιωάννα

Μαυροειδόγγονα Ιωάννα

του Πιέρου