Ρουμπάκου Ζωή συζ. Δημητρίου

Ρουμπάκου Ζωή συζ. Δημητρίου

το γένος Βασ. Γραφάκου

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Δρακουλάκου Ελένη

Δρακουλάκου Ελένη

του Κωνσταντίνου
Τερνιώτη-Πολυμενάκου Μαρία

Τερνιώτη-Πολυμενάκου Μαρία

του Ιωάννη
Καπασούρης-Σεψάκος Γεώργιος

Καπασούρης-Σεψάκος Γεώργιος

του Παναγιώτη
Κουμουνδούρος Ηλίας

Κουμουνδούρος Ηλίας

του Παναγιώτη