Ροζάκης Δημήτριος

Ροζάκης Δημήτριος

του Παναγιώτη

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Δρακουλάκου Ελένη

Δρακουλάκου Ελένη

του Κωνσταντίνου
Καπασούρης-Σεψάκος Γεώργιος

Καπασούρης-Σεψάκος Γεώργιος

του Παναγιώτη
Τσιριβάκος Κωνσταντίνος

Τσιριβάκος Κωνσταντίνος

του Πέτρου
Σαβαΐδης Στέλιος

Σαβαΐδης Στέλιος

του Γεωργίου