Σαραντάκου Ελένη

Σαραντάκου Ελένη

του Σταύρου

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Κληροδέτης Ιωάννης

Κληροδέτης Ιωάννης

του Γερασίμου
Μανιατάκος Παναγιώτης

Μανιατάκος Παναγιώτης

του Δημητρίου
Καπασούρη Άννα

Καπασούρη Άννα

συζ. Αλεξάνδρου
Τσαπάρας Νικόλαος

Τσαπάρας Νικόλαος

του Ισιδώρου