Σωτηράκος Δημήτριος

Σωτηράκος Δημήτριος

του Χαραλάμπους

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Ριφουνάς Δημήτριος

Ριφουνάς Δημήτριος

του Παναγιώτη
Αθανασάκου Σταυρούλα

Αθανασάκου Σταυρούλα

του Παναγιώτη
Ψωΐνου Μαρία

Ψωΐνου Μαρία

του Μαυροειδή
Σαξιώνη Μαρία

Σαξιώνη Μαρία

του Ιωάννη