Σουκαράς Ανανίας

Σουκαράς Ανανίας

του Σωτηρίου

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Τσιριγώτης Παναγιώτης

Τσιριγώτης Παναγιώτης

του Φώτη
Παντελεάκου Ζαχαρούλα

Παντελεάκου Ζαχαρούλα

του Πουλίκου
Μόφορης Ιωάννης

Μόφορης Ιωάννης

του Βασιλείου