Στρατάκου Θεοδώρα

Στρατάκου Θεοδώρα

του Παναγή

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Παπαδάκη Κυριακή – Γαλήνη

Παπαδάκη Κυριακή – Γαλήνη

του Νικολάου
Ανδρεάκου Σταυρούλα (Λία)

Ανδρεάκου Σταυρούλα (Λία)

του Μιχαήλ
Κοντάκος Σαμπάτης

Κοντάκος Σαμπάτης

του Κωνσταντίνου
Ξιφαράς Λεωνίδας

Ξιφαράς Λεωνίδας

του Δημητρίου