Τερνιώτη-Πολυμενάκου Μαρία

Τερνιώτη-Πολυμενάκου Μαρία

του Ιωάννη

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Λιβεράκος Κυριάκος

Λιβεράκος Κυριάκος

του Χρήστου
Γιαννουράκου – Δουκάκου Ιφινόη

Γιαννουράκου – Δουκάκου Ιφινόη

του Παναγιώτη
Ρουμπάκου Ζωή συζ. Δημητρίου

Ρουμπάκου Ζωή συζ. Δημητρίου

το γένος Βασ. Γραφάκου
Ροζάκης Δημήτριος

Ροζάκης Δημήτριος

του Παναγιώτη