Τσαπάρας Νικόλαος

Τσαπάρας Νικόλαος

του Ισιδώρου

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Κουλουριανάκος Ιωάννης

Κουλουριανάκος Ιωάννης

του Γεωργίου
Κουλουβάκος Νίκωνας

Κουλουβάκος Νίκωνας

του Βασιλείου
Μονεμβασίτου Μαρίκα

Μονεμβασίτου Μαρίκα

του Στυλιανού
Κοιλάκος Θεόδωρος

Κοιλάκος Θεόδωρος

του Γερασίμου