Τσιριγώτης Παναγιώτης

Τσιριγώτης Παναγιώτης

του Φώτη

Περισσότεροι Υποψήφιοι

Μόφορης Ιωάννης

Μόφορης Ιωάννης

του Βασιλείου
Σουκαράς Ανανίας

Σουκαράς Ανανίας

του Σωτηρίου
Παντελεάκου Ζαχαρούλα

Παντελεάκου Ζαχαρούλα

του Πουλίκου