Παρουσιάζουμε τα σημαντικότερα έργα που επιλέξαμε να

εκτελέσουμε στη Δημοτική Ενότητα

Ανατολικής Μάνης για την ανάπτυξή της

ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΤΡΩΝΑ

Διαπλάτυνση της εισόδου του Κότρωνα από το Σκουτάρι

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΦΛΟΜΟΧΩΡΙ-ΚΟΚΚΑΛΑ

Παρεμβάσεις του δρόμου από Φλομοχώρι μέχρι Κοκκάλα στα σημεία Ζούδα, Αργιλιά και Κονίτσι.

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΚΚΑΛΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΡΙΑ-ΜΙΝΑ

Ολοκλήρωση των τσιμεντοστρώσεων και ασφαλτοστρώσεων του δρόμου Κοκκάλα – Σαρανταριά – Μίνα, που μειώνει τη χιλιομετρική απόσταση Προσηλιακής και Αποσκερής Μάνης κατά 15 χιλιόμετρα.

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην παραλία του Κότρωνα και στην παραλία του Πόρτο Κάγιο, με μεταφορά λυμμάτων στο βιολογικό καθαρισμό Γυθείου.

 

ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ

Στα υπολειπόμενα χωριά της Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης θα συνεχιστούν, σύμφωνα με τις προτάσεις των προέδρων και των κοινοτικών συμβουλίων, έργα οδοποιίας, αναπλάσεων, παιδικών χαρών, αθλητικών υποδομών, ύδρευσης, τοποθέτησης σε αρκετά σημεία βυθιζόμενων κάδων με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων αλλά και την προσέλευση νέων επισκεπτών.