Παρουσιάζουμε τα σημαντικότερα έργα που επιλέξαμε να

εκτελέσουμε στη Δημοτική Ενότητα Γυθείου

για την ανάπτυξή της

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Σε οικόπεδο, για την αγορά του οποίου ήδη έχει γίνει η πρώτη συνεννόηση, θα κατασκευαστεί έναντι του σημερινού Γυμνασίου νέο κτιριακό συγκρότημα που θα στεγάσει το Λύκειο, το βρεφονηπιακό σταθμό και τα νηπιαγωγεία της πόλης. Το σημερινό κτίριο του Λυκείου θα μετεξελιχθεί σε Μουσείο.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ

Αντικατάσταση της ασφάλτου εντός της πόλης του Γυθείου με κυβόλιθους για την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.

ΞΗΡΙΑΣ

Συνέχιση του σκεπάσματος του χειμάρρου «Ξηριά».

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Έχει εξασφαλισθεί η πλήρης κάλυψη της πόλης με βυθιζόμενους κάδους, έργο το οποίο θα προσφέρει μεγάλη αισθητική αναβάθμιση, με παράλληλη μείωση των εξόδων της υπηρεσίας καθαριότητας.

ΠΑΛΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της παλιάς πόλης του Γυθείου αλλά και την αναβάθμιση της περιοχής, που θα συμβάλλει ουσιαστικά στη συνολική ανάπτυξη της πόλης, εκπονείται η μελέτη για την οδική πρόσβαση στο παλαιό οικισμό του Γυθείου, έργο το οποίο θα δημοπρατηθεί εντός του 2019. Παράλληλα σχεδιάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις με μηχανικά μέσα π.χ. αναβατόρια, για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας στην παλαιά πόλη του Γυθείου.

ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ

Στην πόλη του Γυθείου θα συνεχιστούν, σύμφωνα με τις προτάσεις του κοινοτικού συμβουλίου, έργα οδοποιίας, αναπλάσεων, παιδικών χαρών, αθλητικών υποδομών, ύδρευσης με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων αλλά και την προσέλκυση νέων επισκεπτών.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε. ΓΥΘΕΙΟΥ

Στις 17 κοινότητες της Δ.Ε. Γυθείου θα συνεχιστούν, σύμφωνα με τις προτάσεις των προέδρων και των κοινοτικών συμβουλίων, έργα οδοποιίας, αναπλάσεων, παιδικών χαρών, αθλητικών υποδομών, ύδρευσης με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων αλλά και την προσέλκυση νέων επισκεπτών. Σε συνδυασμό με τις δύο μεγάλες μελέτες οδοποιίας που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΟΧΕ θα υπάρξει κατακόρυφη αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής.