ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ

Ο Δήμος, ακολουθώντας τις τεχνολογικές τάσεις στο χώρο των επικοινωνιών και τη συνεχόμενα αυξανόμενη ένταξη της ευρυζωνικότητας στην καθημερινότητα του πολίτη (ενημέρωση, ψυχαγωγία, εκπαίδευση, επιχειρηματικότητα), θα αναπτύξει σε επιλεγμένα σημεία τα οποία θα καλύπτουν πολυσύχναστους δημόσιους χώρους, ασύρματη δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών και την προσέλκυση και διατήρηση επισκεπτών μέσω του προγράμματος Wifi 4EU.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Για να μπορεί κάθε κατοικία που βρίσκεται στο Δήμο μας με τους 272 μικρούς και μεγάλους οικισμούς να έχει καλό τηλεοπτικό σήμα, φροντίζουμε για την εγκατάσταση αναμεταδοτών και με δαπάνες του Δήμου, όπου είναι αναγκαίο.

Γνωρίζοντας πλήρως τα οικονομικά μεγέθη του Δήμου μας, έχουμε κοστολογήσει τα προαναφερθέντα έργα και δεσμευόμαστε για την υλοποίησή τους. Η φερεγγυότητα των λόγων μας έχει αποδειχθεί εμπράκτως σε ολη την πορεία μας.

Εκτελούμε περισσότερα έργα από όσα δεσμευόμαστε.

Ο σχεδιασμός μας όμως δε σταματά εδώ. Έχουμε όνειρα και ιδέες και θα μπορούσαμε να παραθέσουμε περισσότερα έργα ανάπτυξης, αλλά δεν το κάνουμε, διότι, την τρέχουσα χρονική στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα οικονομικά μεγέθη, δεν μπορούμε να δεσμευτούμε για την εκτέλεσή τους.