Σημαντικά έργα υποδομών στρατηγικής σημασίας υλοποιούνται την επόμενη τετραετία

Η Μάνη είναι ένας ιδιαίτερος τόπος ιστορίας, παράδοσης, αρχιτεκτονικής και άγριας ομορφιάς.
Μοχλός ανάπτυξης αποτελεί η διατήρηση του “χρώματος” και της αρχιτεκτονικής της περιοχής.

 

Τα έργα της νέας περιόδου αφορούν:
Α) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ
Τα έργα του προγράμματος Ολοκληρωμένων Χωρικών επενδύσεων που σας τα εκθέτουμε όπως έχουν εγκριθεί, χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
Τα έργα του προγράμματος “Φιλόδημος” που σας τα εκθέτουμε επίσης ενιαία έχουν εγκριθεί και χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Γ) ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Τα έργα που αφορούν τον υπόλοιπο σχεδιασμό μας για την περίοδο 2019 – 2023 χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους του Δήμου. Πέραν αυτών, θα συνεχίζεται κανονικά η συντήρηση όλου του οδικού δικτύου και η φροντίδα για τα δημοτικά κτίρια και τις εγκαταστάσεις.

 

Παραμένουμε συνεπείς στην ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες της Μάνης και
με σκληρή δουλειά αξιοποιούμε συνεχώς νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, παρά το
δύσκολο οικονομικό περιβάλλον της χώρας.

Γνωρίζοντας πλήρως τα οικονομικά μεγέθη του Δήμου μας, έχουμε κοστολογήσει τα προαναφερθέντα έργα και δεσμευόμαστε για την υλοποίησή τους. Η φερεγγυότητα των λόγων μας έχει αποδειχθεί εμπράκτως σε ολη την πορεία μας.

Εκτελούμε περισσότερα έργα από όσα δεσμευόμαστε.

Ο σχεδιασμός μας όμως δε σταματά εδώ. Έχουμε όνειρα και ιδέες και θα μπορούσαμε να παραθέσουμε περισσότερα έργα ανάπτυξης, αλλά δεν το κάνουμε, διότι, την τρέχουσα χρονική στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα οικονομικά μεγέθη, δεν μπορούμε να δεσμευτούμε για την εκτέλεσή τους.