Η ύδρευση είναι έργο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου που παρά το ότι διαχειρίζεται ένα δίκτυο 1.087 χλμ. σε πολλά σημεία πεπαλαιωμένο και παρά το ότι το επέκτεινε συνεχώς με νέα έργα, είναι μία Δημοτική επιχείρηση χωρίς οικονομικά προβλήματα.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
Σχεδιάζουμε την αντικατάσταση του παλαιού αγωγού μεταφοράς νερού από τις Πηγές Αγίας Μαρίνας μήκους 27,90 km, που παρουσιάζει προβλήματα λόγω παλαιότητας με νέο σύγχρονο αγωγό, έργο προϋπολογισμού 8.722.931,74 ευρώ, για το οποίο θα υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ ή άλλες πηγές.

Για να διασφαλίσουμε πλήρως την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του νερού και τη μελλοντική βιωσιμότητα της ΔΕΥΑΑΜ θα προχωρήσουμε τη νέα δημοτική περίοδο 2019 – 2023 στην παρακάτω καινοτομία:
Με ανοιχτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό θα αναθέσουμε τη συντήρηση του δικτύου, των αντλιοστασίων και των δεξαμενών σε έναν ανάδοχο, αντί των πολλών που έχουμε σήμερα. Ο ανάδοχος θα ευθύνεται για τη σωστή κατανομή του νερού σε όλο το Δήμο και την ποιότητα του νερού που θα παραδίδει στο ρολόι του καταναλωτή. Θα αμείβεται με βάση την ποσότητα του νερού που καταναλώθηκε και καταμετρήθηκε και όχι με βάση τις βλάβες του δικτύου. Η αμοιβή του θα είναι μικρότερη από τα αντίστοιχα σημερινά κόστη της ΔΕΥΑΑΜ.
Με την καινοτομία αυτή πετυχαίνουμε:
α) άμεση αποκατάσταση βλαβών
β) λιγότερα έξοδα που θα οδηγήσουν στην
περαιτέρω μείωση της τιμής του νερού
γ) πλήρη διαφάνεια
Οι κυρώσεις για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, πέραν των ποινικών ρητρών, θα προβλέπουν και ακύρωση της σύμβασής του.