Η Στρατηγική ΟΧΕ χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 και αφορά την Ανατολική και Δυτική Μάνη,

συνολικού προϋπολογισμού 12.100.000,00 ευρώ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 27 ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

που θα εγκατασταθούν σε όλο το Δήμο, προϋπολογισμού 2.008.800 ευρώ.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑ

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Γερολιμένα, προϋπολογισμού 420.000 ευρώ.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Μαυροβουνίου πόλεως Γυθείου, προϋπολογισμού 580.000 ευρώ (σε συνδυασμό με αντίστοιχη χρηματοδότηση που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Φιλόδημος)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Εκδηλώσεις πολιτισμού και ιστορίας στο Δήμο Ανατολικής Μάνης και παραγωγή προωθητικού υλικού (βιβλία ιστορικής, πολιτισμικής και πολιτιστικής σημασίας), προϋπολογισμού 450.000 ευρώ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΘΕΙΟΥ

Ανακαίνιση Πνευματικού Κέντρου Γυθείου, εκσχυγχρονισμός κεντρικής αίθουσας και εξοπλισμός με οπτικοακουστικό υλικό, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.

ΦΛΟΜΟΧΩΡΙ

Ανάπλαση με λιθόστρωτο από καφενείο Γουρδομιχάλη
– Καυκί στον οικισμό Φλομοχώρι Δήμου Ανατολικής Μάνης, προϋπολογισμού 250.000 ευρώ.

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Ασφαλείς οδικές διαδρομές Ανατολικής Μάνης για τη σύνδεση σημείων με πολιτιστική – τουριστική – ιστορική – γεωγραφική και περιβαλλοντική σημασία
α) από Ε.Ο. (Ν. Μαραθέα) – Μαραθέα – Καρβελά – Κονάκια – Λυγερέα – Κρήνη – Πλάτανος – Σμύνος – Αιγιές Ε.Ο.), προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.

Β) από Ε.Ο. Χωσιάρι – Βαθύ – Αγερανός – Καμάρες – Καλύβια – Σκουτάρι – Δροσοπηγή – Βαχός – Σταυρός Ε.Ο.), προϋπολογισμού 700.000 ευρώ.

ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ

Ανάπλαση Τμήματος Χερσαίας Ζώνης Λιμένος (ΧΖΛ) από είσοδο λιμένα μέχρι συμβολή με νήσο Κρανάη (Πλακόστρωση Φάση Β’), προϋπολογισμού 156.000 ευρώ.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΥΘΕΙΟΥ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ) ΜΕΧΡΙ ΛΥΚΕΙΟ

Αποκατάσταση παραλιακών κρηπιδωμάτων – αναδομών χερσαίας ζώνης Λιμένος Γυθείου, προϋπολογισμού 244.000 ευρώ.

ΛΙΜΕΝΑΣ ΓΥΘΕΙΟΥ

Προμήθεια εξοπλισμού για την εφαρμογή του κώδικα ασφαλείας ISPS στο Λιμένα Γυθείου, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Παροχή ενισχύσεων για ίδρυση/εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ. Κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής/επαγγελματικής εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης σε δυναμικούς τομείς της περιοχής παρέμβασης, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ. Πολυδύναμη μονάδα παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και υγείας, προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες, προς τις ευπαθείς ομάδες της περιοχής παρέμβασης, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Ψηφιακή έκθεση πολιτισμού Μάνης, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.