Το 2010 δηλώναμε ότι η ύδρευση για τη Μάνη πρέπει να αποτελέσει πρόβλημα του παρελθόντος Υλοποιήσαμε πάνω από 60 έργα ύδρευσης αυτά τα 8,5 χρόνια για να κάνουμε πράξη τη δήλωσή μας.
Με δεδομένο δε ότι τα περισσότερα έργα ύδρευσης του Δήμου έχουν ολοκληρωθεί, αποφασίσαμε και μειώσαμε το 80% υπέρ έργων που περιλαμβανόταν στους λογαριασμούς ύδρευσης στο 40%, μειώνοντας έτσι το κόστος του νερού για τους συμπολίτες μας.

Στη Δημοτική Ενότητα ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

έγιναν έργα ύδρευσης συνολικού μήκους 35.550 μ., 7 δεξαμενές, 7 αντλιοστάσια

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΤΡΩΝΑ

Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης μήκους 700μ.
Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης μήκους 1500μ.
Κατασκευή αντλιοστασίου για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΟΥ

Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης μήκους 3000μ.
Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης μήκους 800μ.
Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου ύδρευσης.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΙΑΣ

Υδροδότηση δέκα οικισμών: Άγιος Κυπριανός, Άμπελος, Δημαρίστικα, Άνω Δημαρίστικα, Λάγια, Πιόντες, Κουρελού, Πόρτο Κάγιο, Πάλυρος, Μαρμάρι, Κοκκινόγεια.
Για την υδροδότηση κατασκευάστηκαν 25000 μέτρα νέου δικτύου ύδρευσης, 7 δεξαμενές ύδρευσης και 4 αντλιοστάσια.
Υδροδότηση των οικισμών Κορογονιάνικα και Καινούργια Χώρα με κατασκευή δικτύου ύδρευσης 8500 μέτρων (υπό κατασκευή)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩ ΝΥΜΦΙΟΥ

Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης μήκους 3000μ.
Κατασκευή αντλιοστασίου ύδρευσης.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΡΙΧΟΥ

Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Χειμάρας μήκους 550μ.
Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Πυρρίχου μήκους 500μ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑΣ

Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης μήκους 1000μ.
Κατασκευή αντλιοστασίου για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης στις Ολυμπιές.

Στη Δημοτική Ενότητα ΓΥΘΕΙΟΥ

έγιναν έργα ύδρευσης συνολικού μήκους 42.150 μ., 6 δεξαμενές, 5 γεωτρήσεις

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ

Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης μήκους 2700μ.
Αντικατάσταση δύο αγωγών αμιάντου από Ακούμαρο προς Γύθειο και Μαυροβούνι και επέκταση αυτών μήκους 7600μ.
Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στον οικισμό Ακούμαρο και νέου δικτύου ύδρευσης μήκους 600μ.
Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης Μαρουλίων μήκους 550 μ.
Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης Πριτσιώτικου μήκους 1.000μ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΩΝ

Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στον οικισμό Αιγιών με νέο αγωγό 650 μέτρων. Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης στη θέση Παπα-βρύση Αιγιών μήκους 1.700 μέτρων.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης οικισμού Αγίου Ευστρατίου μήκους 500μ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ

Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στον οικισμό Ελαία μήκους 1000μ. και ανόρυξη γεώτρησης.
Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης μήκους 500μ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης μήκους 500μ.
Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από Σκουτάρι προς Καλύβια μήκους 2000μ.
Κατασκευή δεξαμενής.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΒΕΛΑ

Αντικατάσταση αγωγού αμιάντου – κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης μήκους 6000μ. με γεώτρηση.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΟΥΠΟΛΗΣ

Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης μήκους 850μ.
Κατασκευή δεξαμενής με αντλιοστάσιο.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΟΥΠΟΛΗΣ

Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης μήκους 850μ.
Κατασκευή δεξαμενής με αντλιοστάσιο.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΥΤΑΡΙΟΥ

Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης μήκους 900μ.
Ανόρυξη γεώτρησης στον οικισμό Παρασυρού και υπό κατασκευή δεξαμενή.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΕΑΣ

Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης με γεώτρηση.
Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης Νέας Μαραθέας, Μαραθέας και Πετροβουνίου μήκους 4500μ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης Αγερανού μήκους 1500 μ.
Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης στον οικισμό Καμάρες μήκους 1500μ.
Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στο Βαθύ μήκους 1800μ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΜΝΑΚΙΟΥ

Ανόρυξη γεώτρησης.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης αμιάντου και επέκταση αγωγού ύδρευσης μήκους 3500 μ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΩΣΙΑΡΙΟΥ

Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης μήκους 2000μ.
Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης μήκους 300μ.

Στη Δημοτική Ενότητα ΣΜΥΝΟΥΣ

έγιναν έργα ύδρευσης συνολικού μήκους 1.150 μ., 1 γεώτρηση, 1 δεξαμενή

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Κατασκευή δεξαμενής.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑΣ

Διάνοιξη γεώτρησης στον οικισμό Πετρίνας.
Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Πετρίνας μήκους 150 μέτρων.
Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Πετρίνας μήκους 1.000 μέτρων (υπό κατασκευή).

Στη Δημοτική Ενότητα ΟΙΤΥΛΟΥ

έγιναν έργα ύδρευσης συνολικού μήκους 21.880 μ., 4 δεξαμενές, 3 αντλιοστάσια

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΚΩΝ

Κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης από Άλικα προς Μπουλαριούς και σύνδεση δικτύου οικισμού με τον κεντρικό αγωγό δικτύου Αγίας Μαρίνας μήκους 5.630μ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΜΠΟΥΛΑΡΙΩΝ

Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στον Λιοντάκι.
Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης μήκους 300μ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης μήκους 700μ.
Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης 2500μ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΕΙΑΣ

Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης μήκους 800μ. με δεξαμενή και αντλιοστάσιο.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΧΟΥ

Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης μήκους 500μ και κατασκευή αντλιοστασίου.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΝΟΥ

Κατασκευή δεξαμενής στον Κούνο.
Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης μήκους 1.500μ.
Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης και αντλιοστασίου στο Δρυ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ

Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης μήκους 200μ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΤΥΛΟΥ

Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης μήκους 300μ.
Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης μήκους 4000μ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ

Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης μήκους 550μ.
Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης μήκους 900μ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΙΚΚΑΛΙΩΝ

Κατασκευή δύο δεξαμενών ύδρευσης.
Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης μήκους 4000μ.