Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι
ο καταλληλότερος φορέας
να υλοποιήσει προγράμματα
πρόληψης, προαγωγής και
αγωγής υγείας στο πλαίσιο της
πρωτοβάθμιας φροντίδα υγείας.

Στο Δήμο Ανατολικής Μάνης
λειτουργούν δύο Κέντρα Υγείας
(Γύθειο και Αρεόπολη), καθώς και
Περιφερειακά Ιατρεία.

Η Παγκόσμια Κοινότητα ασχολείται με συνέπεια και συνέχεια την τελευταία 30ετία με τα συστήματα υγείας όλων των χωρών και δια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) υποστηρίζει με τεκμηριώσεις, προτάσεις και προγράμματα την εγκαθίδρυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).

Ο λόγος είναι βέβαια, ότι δια της Π.Φ.Υ. επιτυγχάνεται ουσιώδης βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, γεγονός που αποδεικνύεται από τη βελτίωση των δεικτών
υγείας του πληθυσμού, αλλά και του βαθμού ικανοποίησής του. Επιπρόσθετο στοιχείο είναι η καλύτερη χρησιμοποίηση των πόρων, πράγμα που ενέχει καθοριστική σημασία στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης που μαστίζει ουσιαστικά ολόκληρη την Ευρώπη. Η αποδεδειγμένα μεγάλη βελτίωση της αναλογίας κόστους-αποτελέσματος (costeffectiveness) δίνει μεγάλες προσδοκίες περαιτέρω ανάπτυξης της Π.Φ.Υ.

Η στροφή από το πεπαλαιωμένο διαγνωστικόθεραπευτικό μοντέλο στο ολοκληρωμένο φάσμα φροντίδας (Αγωγή υγείας – Πρόληψη – Διάγνωση – Θεραπεία – Αποκατάσταση – Τελική φροντίδα), επικροτήθηκε από όλους τους λαούς των Κρατών που βάσισαν τα Συστήματα Υγείας τους στην Π.Φ.Υ., διότι τους προσέφερε σφαιρικές υπηρεσίες με ολιστική προσέγγιση και τους επέτρεψε, σύμφωνα και με την σαφή ρήση της Διακήρυξης της ALMA ATA του Π.Ο.Υ., να παρεμβαίνουν οι ίδιοι στο σχεδιασμό και τις εφαρμογές των συστημάτων υγείας.

Ισχυρή Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

για τους δημότες μας, τώρα περισσότερο από ποτέ!

 

Σ’ αυτό ακριβώς στηρίζεται και η πεποίθησή μας ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως μοναδικός συνολικός εκπρόσωπος των τοπικών κοινωνιών, μπορεί και πρέπει να  εμπλέκεται ενεργά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στο χώρο της Υγείας.

Οι μονάδες Π.Φ.Υ. σε όλον τον πολιτισμένο κόσμο έχουν αδιατάρακτη στενή σχέση με τις τοπικές κοινωνίες. Αυτές ξέρουν και πρέπει να καθορίζουν τις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους, αυτές πρέπει και να έχουν το δικαίωμα στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα που τις αφορούν.

Βασικός στόχος μας είναι η αναβάθμιση όλων των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο Δήμο Ανατολικής Μάνης, για να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στους πολίτες – ασθενείς. Να σημειωθεί ότι, σε συνεργασία με τα Κέντρα Υγείας, διαμορφώσαμε δωρεάν τις τεχνικές μελέτες για ανακατασκευή των κτιριακών υποδομών, που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2019.

Αναβαθμίζουμε το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” το οποίο έχει αποδείξει με την πολυετή λειτουργία του τη βαρύτητα, τη σημασία και το πόσο απαραίτητο είναι
στους ηλικιωμένους ιδιαίτερα σε απομακρυσμένα χωριά για τη διατήρηση της ποιότητας ζωής τους αλλά και για την προαγωγή της ψυχικής τους υγείας. Πλέον η δομή “Βοήθεια στο Σπίτι” εντάσσεται στο Δήμο, ενισχύεται και θα προσφέρονται ακόμα ποιοτικότερες υπηρεσίες σε ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη.

Ο άνθρωπος στο επίκεντρο

Είναι ηθική μας
υποχρέωση να μην
αφήνουμε κανέναν πίσω

Στο πλαίσιο δράσεων του Δήμου Ανατολικής Μάνης «Τοπική Αυτοδιοίκηση & Πρόληψη», στηρίξαμε αρκετές εκδηλώσεις – πρωτοβουλίες “ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ”, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Η μαζική ανταπόκριση υποδηλώνει την αδιαφιλονίκητη αναγνώριση της προσφοράς προς τον πολίτη – ασθενή με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία ακολουθία που δε μπορεί παρά μόνο να συνεχιστεί με πορεία εξέλιξης, αποδέκτες το κοινωνικό σύνολο και προορισμό τη διάδοση της αξίας της πρόληψης